Notary in Kyiv – Anna Manokhina

Anna Manokhina is a Notary in Kyiv, Svyatoshino (Akademmistechko, Zhytomyrska).

We are providing full range of notarial actions according to the Ukrainian legislation.

The Certificate of the Minister of Justice in Ukraine for the Right to the Practice as a Notary No.5986 by 28.10.2005.

The Registration Certificate for the Right to the Practice as a Notary in Kyiv No.737 by 31.10.2007.

Address:
Palladinskiy Office Center
office 201, 35-37 Vasylya Stusa str., Svyatoshinskiy District, Kyiv.

Nearby: Akademika Palladina ave., Peremohy ave., Semashka str., Feodory Pushynoi str., Akademika Dobrokhotova str., Irpinska str., Mykoly Krasnova str., Serpova str., Akademika Vernadskoho blvd.

Read More