В Україні посилено відповідальність боржників зі сплати аліментів та змінено порядок виїзду дітей за кордон

28 серпня 2018 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання" від 03 липня 2018 року № 2475-VIII (надалі – "Закон"). 

Закон має на меті вдосконалили існуючі та впровадити додаткові механізми впливу на боржників зі сплати аліментів. Нововведення торкнулися, зокрема, наступного.  

1. Запроваджено обмеження боржнику, який внесений до Єдиного реєстру боржників, щодо  розпорядження майном: 1) органи Міністерства внутрішніх справ України зобов'язані відмовити у здійсненні перереєстрації, зняття з обліку транспортного засобу з метою його відчуження за заявою боржника та повідомити про таке звернення державного або приватного виконавця; 2) нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії щодо відчуження належного боржнику майна; 3) державний реєстратор відмовляє в державній реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною частки засновника (учасника)-боржника у статутному капіталі юридичної особи, крім випадку збільшення розміру такої частки. 

2. Введено обов'язок банків у разі відкриття або закриття рахунка фізичної особи перевіряти чи внесена така особа до Єдиного реєстру боржників та повідомляти державного або приватного виконавця про відкриття або закриття рахунка такою особою у той же день. Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня отримання такого повідомлення накладає арешт на кошти на рахунках боржника у банках.   

3. Надано право тому з батьків, з яким за рішенням суду визначено або висновком органів опіки та піклування підтверджено місце проживання дитини, самостійно вирішувати питання тимчасового виїзду дитини за межі України на строк до 1 місяця з метою лікування, навчання, оздоровлення та відпочинку за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей, за умови 1) інформування другого з батьків рекомендованим листом про виїзд, якщо останній належно виконує батьківські обов'язки; 2) отримання довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці, у державного або приватного виконавця, якщо другий з батьків ухиляється від сплати аліментів. Умисне порушення обмеження щодо строку перебування дитини за межами України тим із батьків, з ким проживає дитина, тягне за собою адміністративну відповідальність.  

4. Визначено порядок отримання тим з батьків, хто проживає окремо від дитини, який належно виконує батьківські обов'язки та не має заборгованості зі сплати аліментів, згоди на виїзд дитини за межі України з метою лікування, навчання, оздоровлення та відпочинку за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей, шляхом: 1) звернення рекомендованим листом з повідомленням про вручення до того з батьків, з яким проживає дитина, з проханням надати нотаріально посвідчену згоду на виїзд дитини за кордон із зазначеною метою; 2) звернення протягом 10 днів з моменту повідомлення про вручення рекомендованого листа до суду у порядку окремого провадження із заявою про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків.  

5. Доповнено перелік обставин, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів наявністю на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав.  

6.  Введено поняття "мінімального гарантованого розміру аліментів на одну дитину" (не може бути меншим, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) та "мінімального рекомендованого розміру аліментів на одну дитину" (становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів). При цьому суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток (дохід), і щодо яких ним не доведено джерело походження коштів для їх оплати. 

7. Конкретизовано повноваження органу опіки та піклування щодо контролю за цільовим витрачанням аліментів, зокрема, орган опіки та піклування здійснює планові інспекційні відвідування одержувача аліментів або за заявою платника аліментів, який не має заборгованості зі сплати аліментів, не більше 1 разу на 3 місяці, позапланові інспекційні відвідування.  

8. Збільшено строк минулого часу (з 3 до 10 років), за який суд може присудити аліменти, якщо позивач подасть докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. 

9. Звільнено дітей від обов'язку утримувати матір, батька та  брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько не сплачували аліменти на утримання дитини, що призвело до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 3 роки, і така заборгованість є непогашеною на момент прийняття судом рішення про визначення розміру аліментів на батьків. 

10. Посилено адміністративну відповідальність за несплату аліментів на дітей з інвалідністю та дітей, що хворіють на важкі захворювання: адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт накладається на боржника, якщо сукупний розмір заборгованості перевищує суму платежів за 3 місяці (у інших випадках – 6 місяців).  

11. Впроваджено адміністративну (у вигляді адміністративного арешту до 10 діб) та кримінальну (у вигляді позбавлення волі до 2 років) відповідальність за ухилення (злісне ухилення) від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт.  

12. Збільшено розмір штрафів за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, а саме: ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей; вчинення неповнолітніми віком від 14 до 16 років адміністративного правопорушення; вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність. 

13. Впроваджено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини та невиконання законних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та піклування, зокрема, недопущення тим із батьків, з яким проживає дитина, органу опіки та піклування до обстеження умов проживання дитини. 

14. Впроваджено заборону для боржника, сукупний розмір заборгованості якого зі сплати аліментів перевищує суму відповідних платежів за 6 або 12 місяців (залежно від посади), обіймати виборні посади та посади державних службовців, зокрема, депутата місцевої ради, першого заступника та заступників міністра, директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора тощо.  

Asters